Medicinsk Ordbog

A  

Ablatio. Fjernelse.

Abrasio. Udskrabning.

Acrosom. Sædcellernes “kemiske sprængladning” på sædcellehovedet.

Adenomer.Forstørrede kirtler med tendens til knudedannelse, f.eks. i hypofysen.

Adhærencer. Sammenvoksninger.

Agglutination. Sammenklumpning.

AHA. Kemisk eller mekanisk perforation flere steder i æggehinden, zona pellucida. Kaldes også Zo na Drilling. Se også Assisted Hatching.

Albumin. Æggehvidestof.

AID, Artificial Insemination Donor. Insemination med donorsæd.

AIH, Artificial Insemination Husband. Insemination med ægtefælles sæd.

Amenorrhoe. Udebleven menstruation.

Anatomisk betinget . Forårsaget af organernes form, størrelse eller lignende.

Anamnese. Patientens egen sygehistorie.

Androgener. Mandlige kønshormoner.

Androlog. Læger med speciale i mænds svangerskabsforebyggelse samt mænds sygdomme.

Anovulation. Manglende ægløsning.

Antefleksion. Fremadbøjning – f.eks. af livmoderen.

Antikonception. Præventionsmiddel.

ART, Assisted Reproductive Technology/Therapy . Fællesbetegnelse for de forskellige former for behandling af barnløshed med teknologiske metoder.

ASA, Antisperm Antibodies. Spermaagglutinerende antistoffer, antistoffer mod egne sædceller.

Assisted Hatching. Kemisk eller mekanisk perforation flere steder i æggehinden, zona pellucida. (Kaldes også Zona Drilling).

Aspermi. Mangel på sædceller i sædvæsken.

Azospermi. Mangel på levende sædceller i sædvæsken.

B

Bitestikel. (Latin: Epididymis). Ved hver testikel er en bitestikel, hvor udførselsgangene fra testiklen samles. Sædcellerne modner på deres vej gennem bitestiklerne.

Blastocyst. Stadium i det befrugtede ægs udvikling, hvor dette består af mange celler og har ét lille væskefyldt hulrum i sig

C

Candidakolpit. Betændelse i skeden (svamp).

Causa. Årsag.

CAV, Congenital Absence of Vas Deferens. Medfødt manglende sædledere.

CASA, Computer Automated Semen Analysis. Computeriseret automatisk semen analyse, f.eks. Cell Soft.

CCCT, Chlomiphen Citrate Challenge Test. Hormonbelastningstest af æggestokkene. Anvendes ved vurdering af kvindens ægkvalitet og kvaliteten af tilbageværende æg i æggestokkene. Testen anvendes primært ved udredning af kvinder over 30 år i forbindelse med planlægning af eventuel behandling.

Cervicit. Betændelse eller irritation i livmoderhalsen.

Cervix. Livmoderhals.

Cervikalsekretet, cervixsekretet. Slimen på og i livmoderhalsen og livmoderhalskanalen.

Chlamydia-infektion. Kønssygdom, som skyldes bakterien Chlamydia Tracomatis. Kan give underlivsbetændelse og dermed risiko for sterilitet hos kvinden, og hos mænd kan chlamydia-infektion give betændelse i bitestiklerne og dermed risiko for sterilitet.

Coitus. Samleje.

COH, Controlled Ovarian Hyperstimulation. Kontrolleret overstimulation med hormoner for at udvikle flere og/eller bedre æg pr. behandlingsforløb

Corpus. Legeme (krop)

Corpus luteum. “Det gule legeme”. Resterne af folliklen efter ægløsningen. Danner hormonerne progesteron og østradiol.

Cumulus-celler. De celler i folliklen, der danner østrogenet før og progesteronet efter ægløsningn. Kaldes også granulosa-celler.

Cyclus. Menstruationsperiode. Regnes fra blødningens første dag til og med dagen før første blødningsdag i den efterfølgende menstruation.

Cyste. Væskefyldt blære. Er almindeligt forekommende, bl.a. i æggestokkene.

Danazol. Gonadotropinhæmmer. Et syntetisk hormon, som hæmmer udskillelsen af det follikelstimulerende hormin (FSH) og det luteininserende hormon (LH). Bruges blandt andet ved IVF-behandling

DER. Donated Egg Replacement, oplægning af donerede æg.

DER/FER eller FER/DER. Donated Embryo Replacement/Frozen Embryo Replacement. Oplægning af donerede og nedfrosne, optøede præembryoner (æg).

DFI, DNA Fragmenture Index. Den procentvise fordeling af sædceller med normalt “pakket” og fragmenteret DNA-materiale i sædcellehovedet.

DIFI, Direct Intra Fallopian Insemination. Indføring af vaskede sædceller i æggelederne via et specialkateter.

DIPI, Direct Intra Peritoneal Insemination. Direkte insemination i bughulen, f.eks. med nål gennem skedens bagvæg eller gennem “flushing” via æggelederne.
 

EARS, Electrically Assisted Recovery of Sperm (elektronisk-transrektal assisteret stimulation af spermatozomobilsering. Vibrationsbehandling gennem endetarmen hos mænd med lammelser.

EFS, Empty Follicle Syndrome. Follikler uden æg, tomme follikler. Findes hos alle kvinder, men stiger med alderen.

EIFT, Embryo Intra Fallopian Transfer. Indføring af befrugtede og delte æg (embryoner) i æggelederne ved kikkertoperation (laparaskopi) eller med kateter nedefra.

Ejakulat. Sædvæske med sædceller som frembringes ved udløsning.

Ejakulation. Sædafgang, sædudtømning.

Embryoner. Befrugtede æg i alderen 2 til 6 uger efter befrugtningen.

Endokrine kirtler. Kirtler med indre sekretion af hormoner.

Endometriose. Livmoderslimhinde, som sidder uden for livmoderhulen, f.eks. på æggelederne, æggestokkene, livmoderen, blæren, tarmene etc. Kan være årsag til barnløshed.

Endometrit. Betændelse i livmoderslimhinden.

Endometrium. Livmoderhulens slimhinde.

Epididymis. Bitestikel (se denne).

ET, Embryo Transfer. Oplægning af befrugtede æg i livmoderen.

Extrauterin. Uden for livmoderen. Betegnelsen anvendes i forbindelse med graviditet uden for livmoderhulen.

F  

FER, Frozen Embryo Replacement. Nedfrysning, optøning og tilbagelægning af befrugtede og delte æg til kvindens livmoder.

Fertil. Mand: I stand til at gøre en kvinde gravid. Kvinde: I stand til at blive gravid.

Fertilisation. Befrugtning.

Fertilitet. Frugtbarhed. Evne til at gøre eller blive gravid.

FF, Follicular Fluid, follikelvæske. Væsken i ægblærerne.

Fibromer. Muskelknuder i livmodervæggen. Kaldes også myomer eller myofibromer.

FISH teknik. Fluorescent In Situ Hybridization. Molekylærbiologisk DNA teknik til avanceret kromosomundersøgelse.

Follikel. Lille væskefyldt blære i æggestokkene, som indeholder ægget. Kaldes også ægblæren

Follikulogenese-scanning. Ultralydsundersøgelse, hvor man følger ægmodningen og ægløsningen.

Foster. Fra sjette uge efter befrugtningen anvendes betegnelsen foster.

FSH. Follikelstimulerende hormon fra hypofysen.

FSP, Fallopian Sperm Perfusion. “Æggelederskylning”. Insemination med 2-6 ml næringsvæske med sædceller i livmoderen og i æggelederne. På grund af den forholdsvis store væskemængde “spules” sædceller ud i æggelederne.

Fåresyge. Børnesygdom. Kan, hvis den rammer voksne mænd, forårsage infertilitet.

G  

Gestationssæk. Den væskefyldte blære i livmoderen, der indeholder graviditetsproduktet, d.v.s. foster, blommesæk, fosterhinde, moderkage etc.

GH, Growth Hormone. Væksthormon, Samme som GF.

GIFT, Gamete Intrafallopian Transfer. Oplægning af blanding af vaskede sædceller og ægceller i æggelederne via et specialkateter.

GnRH-antagonister. Stoffer, som modvirker GnRH (se dette), og som tilføres udefra.

GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone. Hormoner fra det overordnede hjernecenter der udløser frigørelsen af FSH- og LH-hormonerne (= LHRH, Luteinizing Hormone Releasing Hormone).

GnRHA, Gonadotropin Releasing Hormone Analoques/Antagonister. GnRH-lignende stoffer, som tilføres udefra.

Gonorré. Kønssygdom, der skyldes gonokok-bakterien. Ubehandlet kan gonorré give svær betændelse i bitestiklerne hos manden og massiv underlivsbetændelse hos kvinden og dermed forårsage sterilitet.

Granulosaceller. De celler i folliklen, der danner østrogenet før og progesteronet efter ægløsningen. Kaldes også cumulus-celler.

Gule legeme. (Latin: Corpus luteum). Resterne af ægfolliklen efter ægløsningen. Danner hormonerne progesteron og østradiol.

GV-æg, Germinal Vesicle-æg. Umodent æg, som endnu ikke er i befrugtningsstadiet og som hedder metafase-2-stadiet.

H  

HA, Hyaluronic Acid. Selected sperm for ICSI: Laboratoriemetode til udvælgelse af levende sædceller med normalt DNA i forbindelse med ICSI-behandling. Metoden er fortsat på forskningsstadiet og endnu ikke rutine i klinikkerne.

HCG, Humant ChorionGonadotropin . Graviditetshormon.

Heterolog insemination . Insemination med donorsæd.

Hirsutisme. Øget behåring, som bl.a. ses hos kvinder med PCOS.

Homolog insemination. Insemination med sæd fra partneren.

Hormon. Et stof som dannes i visse organer eller specifikt væv og derefter transporteret ad blod- eller lymfebanen for at have effekt et andet sted i kroppen.

Hormonstimulation. Ved stimulation med overordnede kønsshormoner kan en kvinde modne flere end ét æg i en cyklus. Mænd kan i visse tilfælde opnå forbedret sædkvalitet ved hormonstimulation.

HSG, Hystero SalpingoGrafi. Røntgenundersøgelse med røntgenkontraststof i livmoderen og i æggelederne, og som sprøjtes op gennem livmoderhalskanalen.

HSSG, Hystero Salpingo SonoGrafi. Ultralydsundersøgelse af livmoder og æggeledere med særlige væsker indsprøjtet i livmoderen og æggelederne.

HSU, Hystero Salpingo Ultrasonografi. Undersøgelse af passagen i æggelederne ved hjælp af ultralyd og indsprøjtning af væske og luft i livmoderen.

Hypermenorrhoea. Meget kraftig menstruerende.

Hyperstimulationssyndrom, OHSS (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome) . Bivirkning ved ægmodnings- og ægløsningsstimulation. Kan give en lang række alvorlige symptomer såsom æggestokscyster, øget vægt, tarmsymptomer, væske i bughulen og lungesækken m.v.

Hypothalamus. Overordnet hjernecenter.

Hystera. Livmoder.

Hysterosalpingografi HSG. Røntgenundersøgelse med kontraststof af livmoder og æggeledere.

Hysteroskopi. Kikkertundersøgelse gennem skeden og livmoderhalskanalen ind i livmoderen.

Hæmospermi. Blodtilblandet sperma.

I

ICI, Intra Cervical Insemination. Indføring af sæd i livmoderhalskanalen.

ICSI, Intra Cytoplasmic Sperm Injection. Mikroinsemination, hvor man fører en enkelt udvalgt sædcelle ind i ægget.

ICSI-test. Speciel sædundersøgelsesmetode, hvor man leder efter meget få sædceller i sædvæsken.

IGT, Intrauterin Gamete Transfer. Indsprøjtning af vaskede sædceller og ægceller ind i livmoderen.

Immun. Uimodtagelig.

Implantation. Nedvækst af det befrugtede æg i livmoderslimhinden. Kaldes også nidation.

IMSI-test, Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection. Avanceret sædundersøgelse i forbindelse med ICSI.

Infertil. Ufrugtbarhed, hvor man er helt ude af stand til at få børn. Se også: Subfertil.

Insemination. Indføring af sæd i skeden, indføring af sædceller i kvindens organisme eller mødet mellem sædcelle og æg.

In vitro. (Latin for: I glas). Udtrykket bruges, når behandlingen sker i laboratoriet i modsætning til in vivo, hvor behandlingen foregår i kroppen. Se også: IVF.

IOC-IVU, Immature Oocyte Collection – In Vitro Maturation. Udtagning af umodne æg ved IVF-teknik og modning samt befrugtning af disse uden for kroppen.

IUI, Intra Uterin Insemination. Insemination, hvor sæden placeres i livmoderen.

IUIH/P, Intra Uterin Insemination Husband/Partner. Insemination i livmoderen med ægtefællens/partnerens sæd.

IVF, In Vitro Fertilisation. Også kaldet reagensglasmetoden. Kvindens æg befrugtes med mandens sæd uden for kroppen – i “reagensglas”. In vitro = I glas.

IVF-ET, In Vitro Fertilisation – Embryo Transfer. Det samme som IVF.

IVI, Intra Vaginal Insemination. Indføring af sæd i skeden.

K  

Kapillærrør. Meget tyndt rør.

Kolpit. Betændelse i vagina (skeden).

Kolposkopi. Kikkertundersøgelse af livmoderhals og -mund. Kikkerten er uden for skeden, men anvendes til forstørrelse i forbindelse med undersøgelse af livmoderhalsen, skedevægge, -indgang og hud og slimhinder i skedeåbningen.

Konception. Befrugtning af det modne æg.

Kremer-test. Test, hvor man undersøger sædcellernes evne til at svømme gennem livmoderhalsslimen/-sekretet. Også kaldet penetrationstest.

Krugermorfologi. Kaldes også MEUSC. Specialundersøgelse baseret på sædcellernes præcise udformning.

Kryopræservering. Nedfrysning.

Kønsselektion. Sortering af befrugtede æg, der kan blive til drenge og befrugtede æg, der kan blive til piger.

 

Laparoskopi . Kikkertundersøgelse gennem navlen.

LH, Luteiniserende Hormon . Det ægløsnende hormon. Stimulerer også udviklingen og vedligeholdelsen af det gule legeme i æggestokkene.

LH-test . Urintest til hjemmebrug med henblik på fastlæggelse af ægløsningstidspunktet.

Libido. Seksuallyst.

LUF, Luteinized Unruptured Follicle. Cystedannelse, hvor ægget bliver inde i folliklen og ikke løsnes herfra, selv om det hormonelle samspil i øvrigt forløber normalt.

M  

Male factor. Årsagen til infertiliteten ligger hos manden.

Masturbation. Onani.

Menopause. Kvindens overgangsalder. Indtræder i 45-55-års alderen. Kvindens menstruationer ophører, og æggestokkene indeholder kun få eller ingen æg.

Menstruationscyklus. Perioden mellem to menstruationer (første dag til næste første dag).

MESA, Micro Epididymal Sperm Aspiration. Udtagning af sædceller fra bitestiklerne ved hjælp af en mindre operation.

MEUSC. Specialundersøgelse baseret på sædcellernes præcise udformning. Også kaldet Krugermorfologi.

Mikrodråbefertilisation. Særlig laboratoriemetode, hvor man befrugter kvindens æg med mandens sædceller i mikroskopiske dråber.

Mikroinsemination. Inseminationsmetode, hvor man fører en enkelt udvalgt sædcelle ind i ægget. Kaldes også ICSI.

MSOME (Motile Sperm Organelle Morfology Examination). Mikroskopisk undersøgelse af levende sædceller ved 6000 x forstørrelse i forbindelse med behandlingen ved hjælp af IMSI, (se dette)

Myom. Knude, der består af muskelceller.

Myometrium. Livmoderens muskulatur.

N  

Nature IVF. IVF-behandling uden hormonstimulation.

Nidation. Nedvækst af det befrugtede æg i livmoderslimhinden. Kaldes også implantation.

O

OAS, Oligozoo- and/or Asthenozoospermia. Nedsat sædkoncentration og/eller manglende bevægelighed hos sædcellerne.

OCCC, Pre-Ovulatory Oocyte-Coron-Cumulus-Complex. “Umodent” æg med omgivende celler lige før ægløsningen.

OCI, Ovum Capture Inhibitor. Kemisk stof til hæmning af æggets opfangning i æggelederen.

ODP, Oocyte Donation Program. Ægdonation.

OHSS, Ovarian Hyper Stimulation Syndrome . Hyperstimulationssyndrom. Bivirkning ved ægmodnings- og ægløsningsstimulation. Kan give en lang række alvorlige symptomer såsom æggestokscyster, øget vægt, tarmsymptomer, væske i bughulen og lungesækken m.v.

Oligoasthenoteratozoospermi. Tilstand, hvor sædcellerne er få, har dårlig bevægelighed, og hvor mange er abnorme.

Oligomenorrhoea. Sjældne menstruationer og lange menstruationsintervaller.

Oligozoospermi. Lav sædcellekoncentration.

Oocyt. Kvindens æg fra æggestokkene.

OPU, Ovum Pick-Up. Ægudhentning/aspiration.

Ovarium. Æggestok.

Ovulation. Ægløsning. Den modnede ægblære, folliklen, brister, og det befrugtningsdygtige æg bliver frigivet.

P  

Paracervikal. Ved siden af livmoderhalsen.

Parotitis. Fåresyge (se dette).

Partus. Fødsel

Parvovirus-B19. Den femte børnesygdom. Kan medføre fosterskader, fosterdød og abort.

PCOS, PolyCystisk Ovarie-Syndrom. Kvinden har mange “cyster” på æggestokkene (polycystiske æggestokke) og et eller flere ledsagesymptomer, f.eks. udpræget overvægt, mandlige træk, bumser, øget kropsbehåring.

PCR teknik, Polymerase Chain Reaction. Molekylærbiologisk genopformeringsteknik til mangedobling af DNA molekyler.

Penetrationstest . Sædanalyse baseret på sædcellernes evne til at svømme i sekretet i livmoderhalsen og livmoderhalskanalen eller i hønseæggehvide.

Penetreringskapacitet . Sædcellens evne til at trænge gennem æggets hinde.

Perfusion. Gennemskylning, f.eks. når væske presses gennem æggelederen.

PESA. Udsugning af sædceller fra bitestiklerne ved hjælp af en lille tynd nål.

Polypper. Slimhindeudvækster.

POST, Peritoneal Oocyte and Sperm Transfer. Indføring af æg og vaskede sædceller i bughulen gennem skedens bagvæg eller gennem maveskindet.

Postcoitaltest. Test efter samleje. Foretages ved ægløsningstidspunktet for at kontrollere spermiets bevægelighed/mængde i livmoderhalsen.

Primær infertilitet. Ufrugtbar (steril), ingen tidligere graviditet.

Progesteron . Kønshormon, der produceres af det gule legeme i æggestokkene. Progesteron giver temperaturstigning, hvilket bruges som rettesnor for, hvornår ægløsningen finder sted.

Prognose. Forudsigelse af en sygdoms forløb.

Prolaktin. Mælkehormon fra hypofysen.

PROST, Pronuclear Stage Tubal Transfer. Overførsel af befrugtet æg inden påviselig pronucleus (befrugtningskerner).

Præembryon. Det befrugtede æg – fra 2-cellestadiet og 2 uger frem. (Ca. et døgn efter befrugtningen).

Præimplantations diagnostik (PGD). Undersøgelse af det befrugtede æg for arvelige sygdomme, inden det lægges tilbage i kvinden.

Pubertet. Kønsmoden.

PZD, Partiel Zona Dissection. Microkirurgisk, kemisk eller laserkirurgisk gennembrydning (penetrering) af æggehinden (zona pellucida).
Q

Quadrigeminus. Firlingegraviditet

Quotigianus. Daglig, som sker hver dag.

R  

RAFS, Reproductive Autoimmune Failure Syndrome. Immunologisk reaktion i forbindelse med konception, klinisk kendt som habituel abort.

Refertiliseret. Opereret igen for at gendanne evnen til at få børn.

Reproduktion. Formering.

Retentio testis. Testiklerne “smutter op” og bliver oppe.

Retroflekteret. Bagoverbøjet.

ROSNI, Round Spermatid Nucleus Injection. Kirurgisk udtagning af små vævsprøver fra testiklerne af forstadier til sædceller.

Rubella. Børnesygdommen Røde hunde. Hvis en gravid kvinde får Røde hunde, kan det give alvorlige fosterskader.

S  

Sactosalpinges. Total tillukning og væskeophobning i æggelederne.

Salpingoplastik. Operativ gendannelse af en defekt æggeleder, salpingostomi, salpingotomi.

Salpinx. Æggeleder.

SCMS, Sperm Cervikal Mucus Contact test. Test til vurdering af spermatozomigrationen/bevægeligheden i ægløsningssekretionssekretet.

SCSA. Sperm Chromatin Structure Assay. Analyse af sædcellernes DNA-struktur (DFI, se dette).

Sekundær infertilitet. Ufrugtbarhed efter tidligere graviditet uafhængig af disses udfald.

Scrotum. Pungen.

SIS, Saline Infusion Sonografi. Ultralydsundersøgelse af livmoderen ved hjælp af sterilt vand i livmoderen og samtidig vaginalskanning.

Smear. Celleprøve fra livmoderhalsen.

Somatisk. Legemlig.

Spermaantistoffer. Antistoffer, som forhindrer befrugtning, da sædcellerne ikke kan trænge igennem livmoderhalsslimen.

SST, Sperm Survival Test. Spermatozoo overlevelsestest i dertil egnet medium.

Sterilitet. Ufrugtbarhed.

Steroider. Betegnelse for stoffer med en bestemt kemisk opbygning, f.eks. kønshormoner.

Subcutan injektion. Indsprøjtning i fedtvævet, f.eks. i “maveskindet”.

Subfertil. Nedsat evne til at befrugte/blive befrugtet. Se også: Infertil.

Surfing. At udsætte den ægløsnende indsprøjtning (Pregnyl/ Profasi) uden stimulation i nogle dage til østrogenproduktionen falder passende.

SUZI, Subzonal Insemination. Mikroinsemination hvor man fører en enkelt udvalgt sædcelle ind under æggets æggehinde (zona pellucida).

Sædcelle. Mandens kønscelle, der kan befrugte kvindens æg. Kaldes også spermatozo.

Sædcelleantistoffer . Antistofferne (IGA eller IGG) rettet mod sædcellerne. Kan findes hos manden eller i kvindens cervixsekret (se dette).

Sædoprensning . Metode til at skille gode sædceller fra dårlige og til f.eks. at skille sædceller fra sædvæsken.

T  

TEFNA. Testicular Fine Needle Aspiration. Udtagning af testikelvæv med henblik på at finde endnu umodne sædceller i vævet. Dette foregår ved hjælp af en lille tynd nål. Indgrebet sker under lokalbedøvelse, samme som TESA og TESE.

TESA, TEsticular Sperm Aspiration. Udtagning af testikelvæv med henblik på at finde endnu umodne sædceller i vævet. Foregår ved hjælp af en lille tynd nål. Indgrebet sker under lokalbedøvelse, samme som TEFNA.

TESE, TEsticular Sperm Extraction. Udtagning af testikelvæv med henblik på at finde endnu umodne sædceller i vævet. Foregår ved hjælp af en operation.

TEST, Tubal Embryo Stage Transfer. Overførsel til æggelederne af befrugtede æg i begyndende fosterudvikling.

Testikelbiopsi. Vævsprøve fra testiklerne.

Testis. Testikler.

Testoteron. Mandligt kønshormon.

TET, Tubal Embro Transfer. Overførsel af embryoner til æggelederne.

THBR, Take Home Baby Rate. Det antal patienter, der får ét eller flere børn efter ART.

TOAST, Transcervikal Oocyte And Sperm Transfer. Indføring gennem vagina og livmoderhalskanal af æg og vaskede sædceller.

Toxoplasmose. Haresyge. Virus, som kan medføre fosterskader, fosterdød og abort.

Trimester. Graviditetsforløbet er delt op i tre lige lange periode, trimestre, hver på tre måneder.

TSH, T3 og T4. Stofskiftehormoner fra hypofysen.

Tuba uterina. Æggeleder.

Turner-syndrom. Arvelig defekt hos kvinder, som medfører manglende ægudvikling.

TUS, Transvaginal Ultrasonography. Ultralydskanning gennem skeden.

TVA, Transvaginal Follicular Aspiration. Udhentning af æg via follikelpunktur gennem vagina.

TV-TEST, Transvaginal Tubal Embryo Stage Transfer. Overførsel til æggelederne af befrugtede æg i begyndende fosterudvikling, overført gennem skeden og via livmoderhals.
 

USGIFT, Ultrasound Guided Gamete Intrafallopian Transfer. Udhentning af æg via follikelpunktur gennem vagina.

USVITI, Ultrasound Guided Vaginal Intratubal Insemination. Ultralydvejledt insemination af vaskede sædceller gennem skeden.

Uterus. Livmoder.
V  

Vagina. Skeden.

Vaginalseptum. Skillevæg i skeden.

Vaginisme. Skedekrampe. Kan gøre det umuligt at gennemføre samleje.

Vaginitis. Skedekatar eller -betændelse.

Vagitorier. Stikpiller beregnet til skeden.

Varicocele. Udposning på bl.a. sædstrengenes blodårer. (Dansk: Årebrok).

Vas deferens. Selve sædstrengen.

Vesicula seminalis. Sædblærerne.

VITI, Vaginal Intra Tubal Insemination. Insemination af vaskede sædceller gennem skeden, livmoderhalskanalen og livmoderhulen ud i æggelederne.

Væksthormon. Hormon, der normalt dannes i hypofyseforlappen og indgår i ægløsningsprocessen. Betegnes også GF eller GH.

Z  

ZD, Zona Drilling. Samme som Assisted Hatching. Se også AHA.

ZIFT, Zygote Intra Fallopian Transfer. Overførsel til æggelederne af befrugtede æg tidligt i delingsstadium.

Zona pellucida. Æggehinden.

Zygote. Befrugtet æg.

Æ  

Ægblære. Se follikel.

Ægløsning. Den modnede ægblære, folliklen, brister, og det befrugtningsdygtige æg bliver frigivet. Kaldes også ovulation.

Ægtransferering. Tilbagelægning af æg til livmoderen eller æggelederne.

Ø  

Østradiol/østrogen. Kvindeligt kønshormon.

Å  
Årebrok. Udposninger på bl.a. sædstrengenes blodårer (Latín: Varicocele).

AZ Sint Jan Hospital er beliggende i Brügge, Belgien. Det er det største og bedst udstyrede hospital i Vest-Flandern, med helikopterservice, 1.200 sengepladser, 48 intensive sengepladser og mere end 200 tilknyttede læger og kirurger.

Når man skal have foretaget en større operation, som en fedmeoperationer, er det vigtigt at være i trygge rammer og på et stort hospital med alle de vigtige faciliteter.

AZ Sint Jan Hospital og intensivafdelingen er bemandet 24 timer i døgnet og en læge er derfor altid i nærheden.

Kontakt Os

KontaktFormular
International Health Care ApS
CVR: 28327218
Nannasgade 28
2200 København N
Email: info@KirurgiRejser.dk
Telefon: +45 35 38 77 77
Vi er Danmarks ældste rejsebureau som tilbyder kirurgi i udlandet. Vi har eksisteret siden ultimo 2004 og har med stor succes sendt tusindvis af nordiske patienter til udenlandske hospitaler.
Book en tid allerede nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram