Stamcellebehandling i Udlandet

KirurgiRejser har indgået et samarbejde med Jingdong Zhongmei Hospital i Beijing, Kina mhp. stamcellebehandling – Jingdong Zhongmei Hospital.

KirurgiRejser repræsenterer Jingdong Zhongmei Hospital i hele Skandinavien, og er den eneste udbyder i Europa som tilbyder en komplet pakkeløsning mhp. behandling, herunder bearbejdelse og vurdering af lægejournaler, booking af flybilletter, lokaltransport, personlig guide, ophold mm.

Bemærk: KirurgiRejser kan ikke holdes ansvarlig for behandlingens udfald og der findes ingen garanti for, at patienten bliver helbredt. Stamcellebehandling er endnu en eksperimentel behandling.

Kort om teknologien

Kroppen består af mange forskellige typer specialiserede celler, bl.a. nerve-, knogle-, muskel- og hudceller, men derudover også små mængder stamceller. Stamceller er celler som i princippet kan udvikles og specialiseres til at fungere som en hvilken som helst type celler i kroppen.

Stamcellebehandling er en form for celleterapi. I al enkelthed går stamcellebehandling ud på, at man indfører nye celler, i beskadiget væv for at behandle en sygdom el. en skade.

Stamcellebehandlinger

Jingdong Zhongmei Hospital bruger den nyeste neurologiske tilgang til at yde en effektiv og sikker stamcellebehandling af en bred vifte af neurologiske lidelser. Vi bruger den nyeste viden om stamcellers opførsel i det menneskelige legeme i en individuelt tilpasset medicinsk plan, afhængig af patientens tilstand. Kombinationen af stamcelletransplantation, intensiv fysioterapi og medicin, har indtil videre vist sig at være mest effektiv i bestræbelsen på at helbrede vores patienter.

Vi tilbyder:

Vi bruger stamcelleteknologi til at behandle en bred vifte af neurologiske sygdomme.

Stamcellebehandling kan benyttes til at behandle mere end 70 forskellige sygdomme, bl.a. følgende:

En liste over alle de sygdomme, vi behandler:

- Traume stamcellebehandling
- Demens stamcellebehandling
- Diabetes stamcellebehandling
- Alzheimers stamcellebehandling
- Muskelsvind stamcellebehandling
- Hjerneskader stamcellebehandling
- Batten Disease stamcellebehandling
- Epilepsi stamcellebehandling
- Dystoni stamcellebehandling
- Rygmarvsskade stamcellebehandling
- Multipel sklerose stamcellebehandling
- Friedreich ataksi stamcellebehandling
- Huntingtons’ Sygdom stamcellebehandling
- ALD: Adrenoleukodystrofi stamcellebehandling
- ALS: Amyotrofisk lateral sklerose stamcellebehandling
- Cerebral parese (spastisk lammelse) stamcellebehandling
- Spinal muskulær atrofi stamcellebehandling
- Persistent vegetative status (koma) stamcellebehandling
- Anterior Spinal Artery Syndrome stamcellebehandling
- Neuro Axonal Dystrophy stamcellebehandling
- Sequela af slagtilfælde stamcellebehandling
- Arvelige spastisk paraparese stamcellebehandling
- Myelitis (rygmarvsbetændelse) stamcellebehandling
- Autoimmun cerebellar degeneration stamcellebehandling
- Parkinson plus (atypisk Parkinson) stamcellebehandling
- Sporadisk encephalitis stamcellebehandling
- Olivopontocerebellar atrofi stamcellebehandling
- Hypoxic ischemic encephalopathy stamcellebehandling
- Spinal meningocele og rygmarvsbrok stamcellebehandling
- X-linked Adrenoleukodystrophy stamcellebehandling
- Kernicterus stamcellebehandling
- Multipel system atrofi stamcellebehandling
- Compressive myelopathy stamcellebehandling
- Skade på nerve plexus stamcellebehandling
- Post-polio syndrom – senfølger efter polio stamcellebehandling

Hvad er stamceller?

Stamceller er den menneskelige krops mesterceller. Det, der adskiller stamceller fra andre celler, er deres evne til regenerere sig selv, og evnen til at blive til andre celletyper

Stamceller er fokus for et nyt område inden for videnskaben, der kaldes regenerativ medicin. Alle stamceller, uanset deres kilde, har tre generelle egenskaber: De er i stand til at dele og forny sig i lange perioder, de er ikke-specialiserede og de kan danne grundlag for specialiserede celletyper. Selv-regenerering er stamcellens evne til at dele sig og producere flere stamceller. I den tidlige udvikling, er celledelingen symmetrisk dvs. hver celle deler sig til datterceller, hver med samme potentiale som modercellen. Senere i udvikling deler cellen sig asymmetrisk og producerer én dattercelle og én mere differentieret celle (såsom hjerne celle, blodlegemer, osv.).

Når stamceller bliver transplanteret ind i kroppen og kommer (gennem migration eller ved direkte injektion) i den skadede del af hjernen, der er mål for vævsregeneration, kommer stamcellen i kontakt med vækst-kemikalier i kroppen. Disse kemikalier programmerer stamcellerne til at vokse ind i væv omkring dem.

Stamceller kan typisk opdeles i fire typer:

– embryonale stamceller – stamceller fra menneskelige embryoner.
– fosterstamceller – stamceller fra aborterede foster væv.
– navlestrengs-stamceller – Stamceller taget fra navlestrengen.
– voksne stamceller – stamceller taget fra voksent væv.

Den type stamceller vi bruger

På Jingdong Zhongmei Hospital bruges der 3 hovedtyper af stamceller:

1. Neurale stamceller (taget fra fosterstamceller), der benyttes til: cerebral parese (spastisk lammelse), hjerneskade, slagtilfælde, degenerative sygdomme og andre neurologiske lidelser.
2. hRPE stamceller ((voksne retinale stamceller) Bruges til: Parkinson’s sygdom.
3. Knoglemarvsstamceller (voksne knoglemarvsstamceller udvundet fra patientens egen knoglemarv) anbefales til unge patienter med et svagt immunforsvar.

Hvad er neurale stamceller?

Neurale Stamceller er selv-regenererende, multipotente celler, der findes i den menneskelige hjerne, som har potentiale til at differentiere til tre primære celletyper: nerveceller (neuroner), astrocytter og oligodendrocytter og til at forny sig selv tilstrækkelig til at yde et passende antal celler i hjernen.

Når hjerneceller er beskadiget eller dør på grund af en sygdom eller en skade, er foster stamceller den bedst kendte kilde til menneskelige neurale stamceller.

Da de fleste hjerneskader, slagtilfælde, degenerative sygdomme og demyeliniserende lidelser påvirke flere områder i hjernen, og ikke kun ét område, er den mest effektive og sikre procedure til at levere neurale stamceller til hjernen via en lumbalpunktur (også kaldet rygmarvs injektion): En rygmarvs injektion i lænderegionen (den nedre del af ryggen) i CSF (rygmarvsvæsken).

Lumbalpunktur

Under en lumbalpunktur, indføres en nål forsigtigt i rygmarvskanalen nederst på ryggen. En lille mængde af rygmarvsvæske opsamles, og blandes med stamcelle væske for derefter at blive injiceret tilbage i rygmarven.

Rygmarvsvæskens cirkulation foregår i og omkring hjernen, adskilt fra blodcirkulation ved hjælp af blod-hjerne barrieren. En cyklus af rygmarvsvæskens cirkulation tager mellem 6 og 7 timer. Inden for denne tidsramme vil stamcellerne strømme gennem rygmarvsvæsken og ind i hjernen.

Hvad er hRPE stamceller?

hRPE (Human Retinal Pigment Epitel) stamceller, er voksne multipotente stamceller, der findes i nethinden i det menneskelige øje. Disse specielle cellers oprindelige funktion er at producere dopamin, der udgør en del af pigmenteringsprocessen i nethinden.

[* Multipotente stamceller er delvist differentierede stamceller, der kan danne et begrænset antal specialiserede celletyper. Såsom forskellige typer af hjerneceller, forskellige typer af blodlegemer, etc.]

På grund af deres funktion, er hRPE celler en ny og meget lovende løsning for Parkinsons patienter, der lider af degeneration af dopamin-producerende celler. Dopamin er en neurotransmitter i vores hjerne, der understøtter vores bevægelsers fluiditet og kontinuitet. hRPE celler kan erstatte degenerede dopamin-producerende neuroner i nigrostriatale nervebaner og udgøre en kilde til øget dopaminproduktionen til fremme af funktionalitet i Parkinsons patienter.

hRPE cellerne stammer fra en enkelt donor, derefter dyrkes de i laboratoriet for at producere den mængde og type celler, der passer til implantation. Cellerne bliver derefter injiceret i en enkelt operation i 4 mål i putamen området i hjernen, ved hjælp af MRI 3D billedguidet stereotaktil teknik.

Behandlingen kan ikke helt fjerne alle symptomer på sygdommen, men kan i høj grad reducere rystelser, afhjælpe muskelspændinger og stivhed, forbedre bevægelighedens kontinuitet, bevægelses-indledning og balance, give forøget muskelstyrke, forbedre sløret tale, reducere lammelser og styrke kroppen generelt. Enhver patient, der ønsker at ansøge om denne behandling, bør underkastes en grundig evalueringsproces.

Knoglemarvsstamceller?

Knoglemarvsstamceller er de primære celler i knoglemarven. Fra dem nedstammer alle de forskellige typer af blodlegemer. Stamceller fra knoglemarv kan også under særlige forhold, i laboratoriet, danne grundlag for ikke-marv celler – såsom hjerneceller.

Knoglemarvsceller kan, i modsætning til andre typer af stamceller, udvindes fra patientens egen krop. Denne tilgængelighed betyder vigtige fordele for visse medicinske tilstande: Knoglemarvsceller udvundet fra patientens egen krop risikerer ikke at stimulere immunforsvaret. Denne fordel er afgørende, når patientens immunforsvar er svagt.

I medicinske sygdomme som multipel sklerose, visse hjerneinfektioner, kramper og epileptiske lidelser eller enhver tilstand, hvor immunsystemet er svagt, kan knoglemarvs-stamcelle implantation anbefales.

Proceduren for knoglemarvs-dyrkning og implantation:

I løbet den første uge efter patientens ankomst til hospitalet, udvindes knoglemarv fra patientens hofte i en kort og enkel operation. Denne procedure er ikke smertefuld og udføres under lokalbedøvelse. Knoglemarvscellerne sendes til laboratoriet og bliver kultiveret i omkring 3-4 uger. I laboratoriet bliver cellerne bliver induceret i neurale stamceller og derefter dyrket i større mængder. Antallet af stamceller vil være afhængigt af patientens alder og graden af hans knoglemarvs aktivitet. Inden for en måned fra knoglemarvens udvinding, bliver cellerne injiceret tilbage i patientens krop via lumbal punktur (spinal injektion) (3-4 injektioner).

Beida – Peking Universitets stamcelleforskning Center

Alle stamceller, der bruges på Jingdong Zhongmei Hospital, kommer fra Peking Universitets stamcelle-forskningscenters laboratorier. Peking Universitet (Beida) Forskningscenter er den mest anerkendte stamcelle-center i Kina, og har et forskerteam på højeste niveau og med et godt internationalt omdømme.

Stamcelle selv-aktivisering og spredning (Self Stem Cells Activation and Proliferation): Hvordan kan stamceller overleve, vandre og formere sig i hjernen?

Vores stamcelleprogram omfatter tre hovedelementer, der arbejder sammen om en regenereringsproces og funktionel genopretning i patientens hjerne:

– Stamceller implantation
– Daglig IV af lægemidler (intravenøst)
– Fysisk og ergoterapi

Jingdong Zhongmei Hospital tilbyder en unik behandling med medicin, der gives gennem 6-8 ugers daglig IV. Denne behandling, der er individuelt tilpasset til hver enkelt patients tilstand, tager sigte på flere mål:

1. 1. At forberede og forbedre mikro-miljøet i patientens hjerne, for at støtte og beskytte implanterede stamceller. 2. 2. At forårsage migration af stamceller til de relevante områder i hjernen ved at skabe kemisk signalering. 3. 3. At aktivere inaktive neurale stamceller i patientens hjerne, der aktiverer spredning og derefter differentiering i modne funktionelle hjerneceller.

Voksne stamceller kan findes i forskellige steder i vores kroppe

Voksne stamceller kan findes i forskellige steder i vores krop. Sådanne voksne stamceller findes også i vores hjerne, inden for den periventrikulære subependymale zone og hippocampus. Disse celler er multipotente og kan blive til alle tre typer af celler i centralnervesystemet. Men disse stamceller er ikke aktive og anvendes som reserveceller. De eksisterer i vores hjerne, som »sovende«, og venter på et signal, der vil ’vække’ dem. Med en bestemt kombination af lægemidler kan disse stamceller ‘vækkes’ og begynde at formere sig, differentiere og producere flere hjerneceller.
At ’vække’ disse ’sovende’ neurale stamceller er det vigtigste mål for den daglige IV behandling du modtager gennem hele behandlingsperioden

Gennem flere år med anvendelse af denne celleterapi på en bred vifte af neurologiske lidelser har denne non-invasive og sikre behandling vist sig at være yderst effektivt for både moderat og svær grad af neurologiske lidelser.

Rehabiliteringscenter

Fysioterapi er en integreret del af stamcelleterapi.
Den fysiske terapi stimulerer nye celler til at blive funktionelle celler og har en vigtig rolle i at hjælpe celler, der migrerer til de beskadigede områder. Vores behandlingsprogram omfatter daglige behandlinger med fysio- og ergoterapi, og som en supplerende behandling bruges der traditionel kinesisk medicin, såsom akupunktur og kinesisk manipulations-massage.

Vores rehabiliteringscenter er placeret i kort gåafstand fra patienternes stue, for at sikre nem adgang. Vores fysioterapeuter er alle professionelt uddannede og er dedikerede til at støtte patienter gennem det hårde arbejde med rehabilitering og vejlede patienter til at opnå bedre mobilitet, funktionalitet og helbredelse.

Kontakt Os

KontaktFormular
International Health Care ApS
CVR: 28327218
Nannasgade 28
2200 København N
Email: info@KirurgiRejser.dk
Telefon: +45 35 38 77 77
Vi er Danmarks ældste rejsebureau som tilbyder kirurgi i udlandet. Vi har eksisteret siden ultimo 2004 og har med stor succes sendt tusindvis af nordiske patienter til udenlandske hospitaler.
Book en tid allerede nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram