Helbredsundersøgelser i Udlandet

KirurgiRejser tilbyder nu helbredsundersøgelser som den eneste på markedet.
En helbredsundersøgelse kan henvende sig til mange forskellige mennesker. KirurgiRejser har lavet tre universelle helbredsundersøgelse-pakker, som dækker alle patienter. Herudover er der mulighed for at tilkøbe nogle tillægspakker, afhængig af køn mv... Fuda Cancer Hospital, Guangzhou, Kina har stor erfaring inden for, og er specialiseret i helbredsundersøgelser. Fuda Cancer Hospital, Guangzhou, Kina foretog de første helbredsundersøgelser af patienter tilbage i 1993. Der er mulighed for at tilvælge en lang række ekstra undersøgelser, hvis du enten selv ønsker en særlig undersøgelse eller hvis lægen finder grund til det ved helbredsundersøgelsen. Dette kan skræddersyes efter patientens ønsker, alder, køn og evt. sygdomme.Vi tilbyder også disse pakkeløsninger til virksomheder – eventuelt kan en virksomhedsaftale indgås. 

Sundhedstjek og helbredsundersøgelser

Et sundhedstjek inkluderer bl.a. at patienten skal udfylde et omfattende spørgeskema, til en forebyggende samtale med livsstils sygeplejerske, måling af blodtryk, puls, blodsukker, BMI, taljemål og tilrettelæggelse af personlig handlingsplan.

Helbredsundersøgelser inkluderer herudover også grundige fysiske undersøgelser (blod, urin, EKG, MR-/CT-scanning, røntgen, ultralyd, mammografi, kikkertundersøgelse mv.), laboratorietest af blodprøver og fysisk formåen. Ydermere får patienten en evaluering af risiko for fremtidige sygdomme eller tilstande og feedback i form af rådgivning.

Formål med helbredsundersøgelser

Formålene med helbredsundersøgelser er at få vished om hvorvidt kroppens organer fungerer optimalt, vurdere patientens helbredsmæssige status og risikoniveauet for helbredsmæssige problemer. På samme tid informere og rådgive patienten mhp. at motivere denne til at implementere ændringer for at mindske risikofaktorerne og den vej igennem forbedre patientens livskvalitet.

Udover ovenstående kan helbredsundersøgelser på arbejdspladser hjælpe arbejdsgivere med måling og overvågning af de ansattes helbredsmæssige status, opbygge resultatorienterede helbredsfremmende programmer, give information om de ansattes produktivitet, evaluere ændringer i sundhedsadfærd og helbredsmæssige risici over tid samt engagere ansatte (såvel som arbejdsgivere) i varetagelsen af helbredes. Herudover kan helbredsundersøgelserne anvendes til at nedbringe sygefraværet på mange arbejdspladser.

Forundersøgelser for kræft

Foruden behandlingerne som du finder foroven, så tilbyder vi helbredsundersøgelser, check-ups og kræftundersøgelser for alle dem som måtte føle et behov for at komme en sygdom i forkøbet.

Scanning, røntgen og ultralyd
Lægen bruger scanninger og billedundersøgelser af kroppen, for at undersøge en mistanke om kræft og til at planlægge et behandlingsforløb.

Hvis der er mistanke om kræft, kan scanninger og røntgenundersøgelser som f.eks. CT-, MR- og PET/CT-scanninger vise:

- Om der er en kræftknude
- Hvor stor knuden er
- Hvor i kroppen, den er placeret

Undersøgelser omfatter bla. "men er ikke begrænset til følgende":

- Scanning, røntgen og ultralyd
- Blodprøver
- Vævsprøve - biopsi
- Knoglemarvsundersøgelse
- Kikkertundersøgelser
- Almen lægeundersøgelse
- Gynækologisk undersøgelse

Pris- og kvalitetsgaranti

Når du får lavet helbredsundersøgelser igennem KirurgiRejser er der naturligvis både pris- og kvalitetsgaranti!

Kontakt Os

KontaktFormular
International Health Care ApS
CVR: 28327218
Nannasgade 28
2200 København N
Email: info@KirurgiRejser.dk
Telefon: +45 35 38 77 77
Vi er Danmarks ældste rejsebureau som tilbyder kirurgi i udlandet. Vi har eksisteret siden ultimo 2004 og har med stor succes sendt tusindvis af nordiske patienter til udenlandske hospitaler.
Book en tid allerede nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram